Velferdsordning ved Fakultet for Naturvitenskap

Fakultet gir Studentrådet NV muligheten til å dele ut opptil 60000 til tiltak, prosjekter og annet som skal bedre studentvelferden. Les retningslinjene nøye, og merk søknadsfristene 16. september og 1. februar. Eksempel på søknadsskjema finner du under her. Merk at søknaden må dekke punktene i retningslinjene. Eksempelet på søknadsskjemaet definerer ikke lengden på søknaden, og … Continue reading Velferdsordning ved Fakultet for Naturvitenskap