NVs Allmøte 6. april 2017

Nå nærmer det seg slutten på valget, og for å oppsummere det hele avholdes det et Allmøte for NV-fakultetet på torsdag 6. april 16:15 i R9. Her er saksliste for møtet: 1) Møtet er satt 2) Valg av ordstyrer og referent 3) Godkjenning av Dagsorden 4) Studentrådet NV sammensetting Våren 2017 v/ FTV Håvard 5)[…]