De Nye tillitsvalgte

Dette blir oppdatert pga suppleringsvalg. Her er alle som har blitt valgt på vårens valg:

1. Eirin Marie Claussen Espås for FTV åpen

2. Johanne Halse ITV IBF

3. Mille Frømyhr ITV IBA

4. Regine Halvorseh Sunde ITV IBA

5. Jakob Ravnestad ITV IBT (sivilingeniør)

6. Ingrid Midtbust Hjelle ITV IFY (sivilingeniør)

7. Jacob Strand Rolfsen ITV IKJ (sivilingeniør)

8.June Mari Berge Trøan ITV IKP

9. Håkon Ulvik ITV IMA (sivilingeniør)

10. Guro Bang Synnes ITV IBI

11. Lea-Sofie Thomsen Lie LUR