Fristen for å søke om velferdsmidler nermer seg!

Hei!
Vi tillitsvalgte på fakultetet NV vil minne alle sammen om at fristen
til å sende inn søknad om velferdsmidler fra oss nærmer seg!
Studentrådet NV har fått tildelt 60000 kr i midler som vi skal kunne fordele som velferdsmidler nå dette semesteret. Så om du har noen gode ideer for å
forbedre studenthverdagen til dine medstudenter så er det bare å søke!


Fristen er den 15. februar, retningslinjer for søknad og hva man kan søke om finner du i linken under!
https://nv.studentrad.no/velferdsordning/