Digitalt Infomøte 10. november kl 16:15

Studentrådet NV vil i dette møtet informere om hva som er studenters rettigheter, samt hvordan studentene kan bruke tillitsvalgtordningen.

Vet du hvilke rettigheter du har som student?

Er du usikker på hvordan covid-19 påvirker dine eksamener?

Lurer du på hvordan du kan bruke tillitsvalgte til å få svar på disse spørsmålene?

Da bør du koble deg opp kl.16.15 tirsdag 10. november!

𝗔𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮:

  • Studenters rettigheter v/Kjersti Møller (35 min)
  • God praksis ved muntlig eksamen v/Michelle Angell (10 min)
  • Studentombudet: Hvem, hva, hvordan? v/Jonas Låstad (10 min)
  • De tillitsvalgte presenterer egne erfaringer v/tillitsvalgte på forskjellige nivå (25 min)
  • “Hvis du var rektor for en dag…” (10 min)

Velkommen!