Still til val og bli ein del av Studentrådet NV i 2021.

Vi skal velje to fakultetstillitsvalde (FTVar) og 10 instituttillitsvalde (ITVar). Som tillitsvald i Studentrådet NV er du med på å hjelpe dine medstudentar. Du har tett kontakt med instituttet eller fakultetet, andre tillitsvalde og dine medstudentar. Vervet er honorert (60 timar per semester for ITV og 175 for FTV), i tillegg ser det veldig bra ut på CVen. Blir du valt, sitter du i to semester. Vil du vite meir? Du finner kontaktinfo her, send oss gjerne ein epost eller kom innom på «Opent kontor»! Du kan òg bruke kontaktskjemaet nederst på framsida, eller sende oss ei melding på facebook (Studentrådet NV).

Frist for å stille til val er søndag 18. oktober klokka 18.00. Valet foregår på NTNU sitt valgweb frå måndag 19. oktober klokka 8.00 til torsdag 29. oktober klokka 23.59. Resultata blir publisert på denne nettisda og facebooksida til Studentrådeet NV klokka 12.00 fredag 30. oktober.

Du kan melde ditt kandidatur her.
Du kan nominere andre her.

Under finner du stillingane som er opne no. Nokre av stillingane er kvoterte, desse er skrivne i parantes.

-FTV (realfag)
-FTV (sivilingeniør)
-ITV Institutt for kjemisk prosessteknologi
-ITV Institutt for biologi (ingeniør)
-ITV Institutt for biologi (2-årig master)
-ITV Institutt for kjemi (realfag)
-ITV Institutt for bioingeniørfag
-ITV Institutt for fysikk (realfag)
-ITV Institutt for biologiske fag, Ålesund
-ITV Institutt for bioteknologi og matvitenskap (MBIOT5)
-ITV Institutt for bioteknologi og matvitenskap (MTMAT)
-ITV Institutt for materialteknologi (MTMT)