Still til val og bli ein del av Studentrådet NV i 2021.

Vi skal velje to fakultetstillitsvalde (FTVar) og 10 instituttillitsvalde (ITVar). Som tillitsvald i Studentrådet NV er du med på å hjelpe dine medstudentar. Du har tett kontakt med instituttet eller fakultetet, andre tillitsvalde og dine medstudentar. Vervet er honorert (60 timar per semester for ITV og 175 for FTV), i tillegg ser det veldig bra Read more about Still til val og bli ein del av Studentrådet NV i 2021.[…]