Valgresultater høsten 2017

Dette er en oversikt over de nyvalgte høsten 2017, som kommer til å sitte i Studentrådet NV gjennom 2018!

Fakultetstillitsvalgt Siv.ing: Sofie Aasheim

Fakultetstillitsvalgt Realfag: Karl Kristian Ladegård Lockert

Instituttillisvalgt for Bioingeniørfag: Ragnhild Sødal Gjennestad

Instituttillitsvalgt for Biologi: Eirik Ryvoll Åsheim

Instituttillitsvalgt for Biologiske fag Ålesund: Sine-Sara Astad

Instituttillitsvalgt for Bioteknologi og Matvitenskap: Kristin Lode

Instituttillitsvalgt for Kjemi: Kenneth Stange

Instituttillitsvalgt for Kjemisk Prosessteknologi: Martin Peter Meuche

Instituttillitsvalgt for Materialteknologi: Kari Ravnestad Kjørholt