NVs Allmøte 6. april 2017

Nå nærmer det seg slutten på valget, og for å oppsummere det hele avholdes det et Allmøte for NV-fakultetet på torsdag 6. april 16:15 i R9. Her er saksliste for møtet:

1) Møtet er satt
2) Valg av ordstyrer og referent
3) Godkjenning av Dagsorden
4) Studentrådet NV sammensetting Våren 2017 v/ FTV Håvard
5) Oppsummering våren 2017
5.1) Digital Undervisning v/ FTV Simen
5.2) Samlokalisering v/ FTV Øystein
6) Valgresultater
7) Planen for Studentrådet NV videre v/ FTV Håvard
8) Studenttinget
9) Eventuelt
10) Kritikk av Allmøtet
11) Møtet er hevet

Vi håper det er mange som dukker opp!