Instituttillitsvalgt – ITV

Som ITV får du sjansen til å ta et skritt bak kulissene på instituttet ditt. Du representerer studentene ved ditt institutt og er medlem av Studentrådet NT. Det betyr at du deltar i møter med instituttledelsen, har en tett dialog med de andre representantene i Studentrådet NT og de fakultettillitsvalgte. Et verv som ITV vil gi deg muligheten til å få tettere kontakt med sentrale personer på instituttet ditt. Du vil bli flinkere til å forstå hvordan møter blir holdt, og hvordan sakspapirer og referater er oppbygd. Alt i alt lærer du mye som du kan få bruk for videre i arbeidslivet.

Vi leter etter deg som har meninger, engasjement og interesse! Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner utover det. ITV er en liten, men samtidig svært viktig stilling. Du lønnes 40 timer per semester lønnstrinn 19. Hvert institutt har en ITV for sivilingeniør og en for realfag, med unntak av biologi hvor begge ITV-ene er for realfag. Disse blir valgt annen hvert semester. Dette sørger for overlapp, slik at man alltid jobber sammen med noen som allerede har jobbet et semester.

Har du lyst til å representere studentene ved ditt institutt? Søk ITV!

Vedlagt ligger stillingsinstruksene:

instruks-for-instituttillitsvalgterealfag

instruks-for-instituttillitsvalgtesiving