Studentrådet NV
ved
fakultet for
naturvitenskap

Om studentrådet

FAKULTETET FOR NATURVITENSKAP
Vi i Studentrådet jobber aktivt for å bedre studiehverdagen for studentene ved NV-fakultetet

Studentrådet NV består av dine tillitsvalgte på fakultetet og jobber både opp mot instituttet og selve fakultetet. Dersom du har problemer med noe relatert med studiet, NTNU eller har gode forslag til noe som kan bli bedre, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Dette kan du gjøre gjennom mail, sosiale kanaler, skjemaet på bunnen av siden, eller ved å komme innom kontoret.
Oversikt over tillitsvalgte (bilder kommer)
Valgweb
Referater fra Studentrådsmøter
Vedtekter for studentrådet NV

Nyheter

Valget 2017

Våren 2017 er det valg ved studentrådet NV. Husk å stemme! Her finner du link til Valgweb
Og lurer du på hva stillingene innebærer så sjekk det ut her!

Valgweb

Stemmeportalen til NTNU

Kontakt oss